LA TERRA DE L'ALBA ESTA ARRELANT

Per a tots aquells que ja coneixieu aquest blog haureu observat que ara els textos estan en castellà, això és degut a que moltes persones d'arreu del món, sobretot bons amics y família de llatinoamérica m'han demanat que ho tradueixi per poder-ho entendre. Per aquest motiu he decidit publicar més informació visual i poc text, i aconseguir comunicar-me amb tothom desde les imatges i els sentits, per a que les paraules no esdevinguin barrera. Benvinguts y benvingudes a LaTerradelAlba, sigueu d'on sigueu.

No hay comentarios: